Kineziologický test

 

V následující části bude popsán jeden z možných provedení otestování čaker – kineziologický test. Tento test se provádí ve stoje. Je vhodné si k sobě přizvat pomocníka.

Tento postup je psaný z pohledu testujícího člověka (tj. člověka, který testuje jednotlivé čakry, terapeut,...).
Je vhodné si vyzkoušet obě pozice, jak člověka který testuje, tak testovaného (klienta).

!Testovaný člověk (klient) musí vždy dát souhlas s provedením tohoto testu!

________________________________________________________________________________________________________________

Postup

Postavíme se proti klientovi (testované osobě), který zvedne svoji pravou ruku do vodorovné úrovně, dlaní dolů.

1. Uchopíme jeho ruku za zápěstí a poučíme ho, že až řekneme povel - drž, zatlačí svojí veškerou silou vzhůru proti naší ruce. Snažíme se uvědomit si jeho sílu, ale ne se přetlačovat.

2. Pak vydáme povel pro ukončení – stačí. Uchopíme zlehka klientovi ruku, aby ji nemusel dál držet ve vzduchu.

3. Poučíme klienta, aby volnou ruku umístil před testovanou čakru.

4. Až to klient udělá, opět vydáme povel drž, a zkoumáme, jestli je rozdíl mezi původním výsledkem celého těla, vůči stávajícímu výsledku na čakře. Snažíme se najít rozdíl.

5. Následně vydáme povel pro ukončení – stačí. Pokud je reakce slabší nebo úplně mizivá, značí to oslabení čakry. Pokud je reakce výraznější, může se jednat o přebytek síly v čakře.

6. Takto postupujeme dále na všech čakrách a hledáme oslabenou čakru, která by mohla být zdrojem poruchy.

Nejslabší čakru/čakry potom zharmonizujeme za pomoci například malého plátu Nikoly Testy v barvě čakry.

Po provedení harmonizace znovu zopakujeme test a hledáme rozdíly a oslabení, která opět zharmonizujeme. Tím uvedeme čakry do souladu a harmonie. Takto můžeme testovat i části těla, orgány, meridiány a podobně.

Tento test je zcela objektivní a univerzální.