Co je to aura

 

Většina z vás, již možná v minulosti tento význam slyšena, ale co to vlastně aura je? Jak nás chrání a pozitivně ovlivňuje?

Aura je energetický obal kolem nás. Skládá se z několika vrstev, které mají svoji příslušnou barvu. Tento energetický obal, pokud je neporušený a má správný tvar, dokáže nás velmi dobře ochránit proti negativní energii kolem nás nebo okolí. Pokud je tento obal ale porušený, můžeme vnímat různé vlivy jako únava, nerovnováha, malátnost, pocit chladu, rozostřené vidění, smutek, poruchy rovnováhy a další. Velmi dobrou ochranou proti těmto projevům poskytují teslovi amulety. Dále zmíněné projevy souvisí s konkrétními čakrami.

V základě rozlišujeme 7 různých čaker + čakra sluneční, která je těmto čakrám nadřazena.

7 základních barev vidíme na tomto obrázku:

yoga-gcfd60bef4_1280

Jistě jste si všimly, že se na obrázku nenachází zmíněná sluneční řídící čakra. Ta se nachází mezi 3 a 4 čakrou - v místě tzv. solaru a září zlatou barvou.


Význam jednotlivých Čaker

+ kladný energetický projev
záporný energetické projev

1. čakra - rodová (kmenová) síla
Prostor od nohou po horní hranu stydké kosti, její barva je zářivě rudá. Jejím úkolem jsou vztah k zemi, je to důležitý základ pro vyšší čakry. Poskytuje pevnou půdu pod nohama, dále také budoucí materiální zabezpečení a tělesné funkce.

Poruchy a nedostatečná funkce: Důraz na materiální vlastnictví a uspokojování fyzických potřeb. Hněv, obviňování ostatních za vlastní problémy a neúspěchy. 

Možné souvislosti s nemoci: zácpa, nadváha, nohy, hýždě, kyčle,...pocit nejistoty, "můj život je břímě"

Energetické projevy poruch této čakry: +mentální a emocionální projev, +emocionální a psychická stabilita, -poruchy osobnosti, -obsedance - nutkavost, -destrukce a sebedestrukce, -závislosti (alkohol, drogy,...)

Mluva těla: překřížení nohou, spirálovité tvarování těla

2. čakra - čakra partnerství
Prostor od horní hrany stydké kosti po dolní část pupíku, její barva je oranžová. Tato čakra se velmi váže k pohlavním orgánům, údivu, nadšení ale i partnerským vztahům, osobních potřeb a jejich uspokojování.

Poruchy a nedostatečná funkce: Nejistota a napětí ve vztahu k druhému pohlaví. Potlačení a popírání sexuality, nedostatek sebeúcty, chladnost, případně opačné stavy - přehnané sexuální fantasie unikající kontrole.

Možné souvislosti s nemoci: střevní problémy, močové ústrojí, pohlavní ústrojí, AIDS, gynekologické potíže,...

Energetické projevy poruch této čakry: +vztahy, +autorita, -připoutanost - ovládání, -strach ze ztráty kontroly, +peníze,...

Mluva těla: naklánění se dopředu na židli, vstávání se sepnutými rukami

3. čakra - čakra osobní síly
Prostor od horní část pupku až pod solar. Barva této čakry je citrínové žlutá. Představuje centrum osobní síly, sídlo osobnosti a ega, ale i vůle k výkonu, intuice a snaha pomoci. Touto čakrou také vnímáme vibrace ostatních lidí a odpovídáme na ně.

Poruchy a nedostatečná funkce: lež, potřeba všechno ovládat, prosazovat svoji moc a dobývat. Enormní aktivita, obtíž se uvolnit. Z druhé strany potom pocity porážek, život bez odvahy. Lži, kterým sami věříte, sebeobelhávání, zbabělost, deprese, stres, pýcha, předstírání,...

Možné souvislosti s nemoci: některé druhy rakoviny, artróza, zažívací problémy, migrény, průjmy,...

Energetické projevy této čakry: +centrum osobní síly, +sebeúcta, -strach z odmítnutí, -přehnaná kritičnost

Mluva těla: ruce položené na břicho, předměty položené na břiše, lokty opřené o kolena, zavěšení rukou na pásek,...

4. čakra - emoční čakra
Prostor od solaru po klíční kost. Tato čakra září zelenou barvou. Doplňkovou barvou k této čakře je růžová - barva lásky. Často je také nazývána "branou země a vesmíru". Centrum opravdové lásky. Úkol této čakry je sjednocovat skrze lásku a přijímání dotyků. 

Poruchy a nedostatečná funkce: rád by dával, ale vždy za to čeká uznání, podmíněná láska, neschopnosti přijímat nebo dávat, uzavření se, strach z možného odmítnutí, závist, radost z negativních situací a činů, silné projevy ega, netolerance, dogmatismus,... 

Možné souvislosti s nemoci: infarkt myokardu, oběhové a imunitní problémy, tlak,...

Energetické projevy této čakry: +podmíněné a nepodmíněné emoce, +vědomé a láskyplné jednání, +soucitné jednání, +emocionální síla a projev

Mluva těla: sevřené ruce, překřížené ruce přes hrudník - i jedna ruka, držení předmětu, knih,... v podpaží

5. čakra - krční
Prostor od klíční kosti po dolní ret. Barva této čakry je světle modrá. Je to centrum vyjadřování se, komunikace a inspirace.

Poruchy a nedostatečná funkce: při bloku této čakry je rušeno porozumění mezi hlavou a tělem, koktavost, neuhlazená řeč, bolest v krku, hlasivky, problém se vyjádřit

Možné souvislosti s nemoci: bolest v krku, hlasivky, poruchy hlasu, ztráta víry odhodlání,...

Energetické projevy této čakry: +- emocionálně a mentální zápasy, +poznávání povahy volby, +hlavní zdroj všech emocí.

Mluva těla: kašel, nošení kravaty, náhrdelníků, roláky, ruce na bradě, mnutí a škrábání krku

6. čakra - třetí oko
Prostor od horního rtu po vlasovou pokožku. Barva této čakry je indigově modrá až fialová. Vědomé vnímání a bytí, paměť, vůle, ale i rozlišování a intelekt. To vše se pojí k této 6. čakře.

Poruchy a nedostatečná funkce: poruchy zraku, život výlučně intelektem a rozumem, chybí celkový pohled a schopnost integrace do souvislosti, život určití materiální a fyzické potřeby, vnitřní duchovní (energetické) poznání odmítá jako nevědecké,...

Možné souvislosti s nemoci: poruchy zraku, autoimunitní onemocnění, migrény, záněty, hormonální nerovnováha, autonomní nervový systém, oční problémy, uši,...

Energetické projevy této čakry: +-mozek a neurologický systém

Mluva těla: poklepávání, škrábání a čele, pokládání rukou na čelo, mračení se, široce rozevření oči "aha"

7. čakra - korunní
Prostor od vlasové pokožky až nad hlavu. Barvy této čakry jsou fialová, zlatá a bílá. Skrz tuto čakru přijímáme energie mimo fyzickou úroveň z vesmíru. 

Poruchy a nedostatečná funkce: odmítání duchovního světa, odmítání jakékoli víry v boha (obecně myšleno - není určena konkrétní víra, vyznání,... jedná se o vaše osobní přesvědčení a víru)

Možné souvislosti s nemoci: psychické poruchy, hluboký šok, porucha vidění reality, zármutek,... 

Energetické projevy této čakry: +místo propojení s živoucí silou vesmíru, bohem

Mluva těla: ruce na hlavě, uhlazené vlasy dozadu, pokrývka hlavy

Čakra sluneční
Prostor solaru. její barva je zářivě zlatá. Její funkce je kontrola a řízení aury, jemnohmotných těl a čaker. Je také propojená se sluneční září a energii slunce. 

Návod na harmonizaci čaker

takto jsme si zjednodušeně vysvětlili alespoň základní princip nejznámějších 7 čaker + nadřazené čakry sluneční. Avšak dnešní doba je velmi energeticky náročná, a proto se může stát, že se určitá čakra nebo i více čaker následkem různých vlivů zablokuje, zavře, poškodí,... 

V tento okamžik může člověk cítit různé projevy nerovnováhy, přes vzteky, deprese, ale i pýchu a jiné negativní projevy.

Jak tyto čakry ale zharmonizovat a opravit? 

Jedním z možných efektivních řešení, je využití teslova malého plátuAktivní stranou (tj. strana, kde se nachází holubice s 12 body) přiložíme do místa postižené čakry. Po několika minutách můžeme cítit již energetické změny v místě bolesti, nerovnováhy,... Pokud jsou problémy častějšími, je dobré toto provádět pravidelně a jednotlivé čakry očišťovat a harmonizovat. Jednotlivé barvy čaker odpovídají i barevným variantám malého plátu.

Pokud si nejste jisti, kterou konkrétní barvu plátu zvolit, je možné použít jednu z možných variant otestování:

 Jedna z nejjednodušších metod testování je kineziologický test. Návod jak tento test provést najdete zde.